Blogs, essays, speeches, papers

 1. Hilberink, S.R. (2016). Equal citizenship is not the same as inclusion. Welcome speech at the General Assembly European Disability Forum. Amsterdam, 12 March 2016. Speech
 2. Hilberink, S.R. (2015). Een kritische reflectie op conceptnota ‘De Haagse kracht van Hagenaars met een beperking’. Beleidsbijeenkomst Gemeente Den Haag. Den Haag, 19 november 2015. Speech
 3. Hilberink, S.R. (2015). Participatie. Een moeras voor alle betrokkenen.  Lezing afscheid directeur van Voorall. Den Haag, 29 september. Speech
 4. Cardol, M., & Hilberink, S.R. (2015). Ervaring van de patiënt is een voetnoot in de zorg. Sociale Vraagstukken, 16 maart. Blog
 5. Bronsgeest, R., Dulfer, H., Hilberink, S., Westhoek, Y., & de Rijke, S. (2012). Voer meer eigen regie in en rol het pgb verder uit. Zorgvisie weekoverzicht voor beleid en management, 42(47), 2. Blog
 6. Hilberink, S.R. (2012). Politici moeten eerlijk zijn over de zorg. Blog
 7. Hilberink, S. (2011). #Pgb, voor behoud van eigen regie. Blog
 8. Hilberink, S. (2009). Niks economische zelfstandigheid. Duurzame zelfstandigheid! In: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (Red.), Beperkt maar niet begrensd. Negen essays over participatie van jongeren met een beperking (pp. 15-19). Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Essay
 9. Hilberink, S. (2007). De onafhankelijkheid van afhankelijkheid. BOSK Magazine, 2007-3, 10. Blog
 10. Hilberink, S., & Wiegerink, D. (2005). Lichamelijke beperking en zelfbeeld. BOSK Magazine, 2005-2, 10-11. Blog
 11. Hilberink, S. (2004). Speciaal onderwijs, minderwaardig onderwijs? BOSK Magazine, 2004-1, 14-15. Blog

Leave a Reply